Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Linky

Èo sa týka odborných liniek, neuvádzam všetky, ktoré poznám, skôr tie najdôležitejšie, resp. ak poznám, tak stránky v slovenèine/èeštine. Z nich by nemal by problém prepracova sa ïalej. A samozrejme, google je google.

Son-Rise a príbuzenstvo
Autizmus
Diéta GFCF
CHARGE
a naše záujmy, priatelia a podobne...