Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Dobrovo¾níci
Robi

Ahoj,

Volám sa Robin, mám 9 rokov a som autista. Rád sa smejem, skáèem, mám rád srandu, chrumky a banán s grankom. H¾adám kamarátov, ktorí sa tiež radi smejú a chceli by sa so mnou hra.

Pozývame a, aby si sa stal súèasou domáceho terapeutického programu ako dobrovo¾ník pre nášho špeciálneho syna.

Pracujeme metódou Son-Rise, èo je na diea orientovaný program plný lásky a energie, ktorý kombinuje nesúdiaci prístup s intenzívnym úsilím motivova nášho syna dosiahnu svoj maximálny potenciál.

H¾adáme dobrovo¾níkov, ktorí:

  • majú energiu a nadšenie,
  • môžu nám týždenne venova min. 4 hodiny svojho èasu,
  • privítajú možnos obohati svoj život,
  • chcú by súèasou premeny nášho syna.

Ak chceš by súèasou nášho ve¾kého dobrodružstva, zavolaj na èíslo: 02/62528171, 0907/540351 alebo sa ozvi na e-mail: mokranovci@mokranovci.net.