Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Dr. Šmarda

V roku 2005, keď sme s Robinkom už istý čas držali diétu GFCF, sme okrem niektorých pozitívnych výsledkov tejto diéty vnímali aj jej obmedzený dosah u Robiho. Vtedy sme sa dozvedeli o Dr. Šmardovi, a tak sme sa vydali popri terapii Son-Rise aj druhou, paralelnou cestou.

Kto je Dr. Šmarda

Dr. Josef Šmarda je Čechokanaďan, ktorého domovským miestom je Starý Jičín na severnej Morave (je to ale svetobežník, často je na cestách). Tam má súkromnú kliniku, ktorú vedie spolu so svojou manželkou.

Dr. Šmarda je v princípe metabolik a biochemik (on si hovorí „celulárny inžinier“). To, čo hovorí teória, ktorá je za diétou GFCF, je iba slabý odvar z toho, aký má záber on. Keď sa s ním raz budete rozprávať, je jedno, či ste doktor alebo nie – tak či tak sa budete pravdepodobne strácať v tretej vete. Jeho vedomosti sú také rozsiahle, že nebudete mať šancu. Jeho prístup je pritom „západný“ – v tom zmysle, že nepovažuje rodiča za niekoho, s kým komunikovať sa prieči lekárskej etike; naopak – všetko podrobne vysvetlí.

Jeho postupy idú v princípe dvoma smermi (aj keď možno len ja to vidím ako dve rôzne veci):

  • biochemické a metabolické vyšetrenia,
  • e-Lybra.

Prvá oblasť je dokonale empirická – Dr. Šmarda nechá klientovi urobiť veľmi dôkladné, podrobné biochemické a metabolické vyšetrenia (z krvi, moči, stolice). Vďaka spolupráci s progresívnou súkromnou klinikou v Novom Jičíne (kde robia vyšetrenia, ktoré inde v republike nerobia) a s ďalšími v Nemecku (tam dáva robiť to, čo sa nerobí v našich republikách vôbec) sú tieto výsledky naozaj komplexné. Na základe týchto vyšetrení zostaví klientovi individuálny program – potravinové doplnky, ktoré majú riešiť problémy, ktoré našiel v tele. Ide vždy o na západe akreditované preparáty.

Tento postup vyzerá vcelku jednoducho. Treba ale zdôrazniť, že komplexnosť toho, čo sa deje v našom tele, je omnoho väčšia, než si väčšina z nás je schopná predstaviť a hlavne, že biochemické procesy v našom tele nás asi ovplyvňujú oveľa viac, než si bežne myslíme.

Druhá oblasť jeho práce nie je empirická, resp. súčasná veda ju zatiaľ nemá podchytenú. Ide o biovlnenia, ktoré zachytáva a napráva prístroj zvaný e-Lybra. Tento prístroj je všeobecne zaraďovaný medzi homeopatickú liečbu. Dr. Šmarda spolupracuje priamo s tvorcom e-Lybry a programov pre ňu Dr. Simsom z UK a ponúka najnovšie vyvinuté programy. O tomto neviem napísať omnoho viac, jedine to, že diagnostika u Robina väčšinou odhaľuje veci, ktoré vidíme na správaní alebo ich z iného uhla odhaľujú biochemické vyšetrenia a terapeutická časť programov často doslova „zaberá“ – ich výsledky vidno priamo na Robinovom správaní.

Čo sa týka problematiky autizmu, Dr. Šmarda sa venuje autistom už roky a vidí už dlho súvislosti, na ktoré až v dnešnej dobe začínajú upozorňovať iní vedci. Pozrite napr. práce Prof. Strunecké (Vliv nadměrného příjmu fluoridu na lidský mozek, Fluoride Plus Aluminum: Useful Tools in Laboratory Investigations, but Messengers of False Information).

Ak by ste mali záujem Dr. Šmardu osloviť, kontakt dodám. Potrebujete ale vedieť, že všetko, čo robí, si treba zaplatiť – poisťovne túto liečbu nepreplácajú. Ide, bohužiaľ, o vysoké sumy. Dr. Šmarda s manželkou sa snažia zohnať sponzorov, ale väčšinu liečby si klienti musia hradiť sami.

Celkové hodnotenie Robinovej liečby

To, čo vnímame u Robina počas doby, keď navštevujeme Dr. Šmardu, je hlavne fakt, že Robin je po všetkých tých rokoch, ktoré prežil so zápalmi pľúc a po nemocniciach (zasvätení vedia, čo všetko sa tam dá nachytať), jednoducho fyzicky zdravý. V čase písania tejto podstránky je to už asi 3,5 roka, čo navštevujeme Dr. Šmardu, z toho asi dva roky bola liečba relatívne intenzívna (treba však povedať, že ak by bolo podľa Dr. Šmardu, bola by ešte intenzívnejšia – to však naráža na finančný problém). Počas tohto celého obdobia bol Robi iba raz natoľko chorý, že potreboval antibiotiká; vtedy sme ich baštili všetci členovia svorky.

Od Robinových prvých zápalov pľúc, ktoré mal ako niekoľkomesačné miminko, bral kortikoidy – niekoľkokrát denne. Keď sme mu ich omylom vysadili, veľmi rýchlo ochorel. V roku 2004 nám pneumológ – teda odborník – jasne povedal, že ich bude dostávať do konca svojho života, že pľúca má natoľko zničené, že sú nenapraviteľné. Už po operácii srdca (to mal Robi rok) nám chirurg hovoril, že pľúca, ktoré videl u Robina, boli úplne stvrdnuté – boli to pľúca starého človeka.

Asi 6 týždňov od začiatku liečby u Dr. Šmardu sme kortikoidy vysadili – a nikdy sme sa k nim už nevrátili! A dodnes je Robi najzdravší člen našej svorky.

Čo sa týka e-Lybry, často vidíme jasnú súvislosť toho, čo tento prístroj otestuje, s Robinovým aktuálnym stavom. Tiež často vidíme konkrétne výsledky tejto terapie na jeho správaní – či už ide o celkové skľudnenie, pozornosť alebo niektoré skokovité vývojové fázy – napríklad nám začal kresliť krásne obrázky bez toho, aby ho to niekto učil – v aute cestou od Dr. Šmardu po e-Lybrovej kúre.

Keď nám Robin prestal zo dňa na deň jesť a piť (táto 11-mesačná udalosť je stále opradená tajomstvom; vraj ju niektorí čitatelia našich stránok spájajú práve s liečbou u Dr. Šmardu, to je však podľa nášho názoru úplne mimo), pani Magda – jeho manželka – a Dr. Sims, tvorca e-Lybry, boli jediní ľudia, ktorí nám predpovedali to, čo sa potom naozaj udialo – že Robi začne jesť zo dňa na deň, bez akýchkoľvek problémov.

Na dobu, kedy začne podobným spôsobom komunikovať, sa tešíme :-).

Konkrétne výsledky liečby

Tu uvádzam niektoré vybrané konkrétne hodnoty, ako sa počas liečby menili. Niektoré veľmi dôležité faktory sa výrazne zlepšili, niektoré kolísali a niektoré sa aj zhoršili – to mohlo súvisieť s Robinovým nejedením (stoma zavedená priamo do žalúdka je nápor na imunitu a celkovo na organizmus).

Hodnoty v laboratóriu sa zvyknú charakterizovať okrem samotného čísla tiež akýmsi hodnotením miery vybočenia z normy – ak je hodnota pod normou, dostane „mínus“. Ak je nad normou, dostane „plus“. Ak je výrazne pod/nad normou, dostane „dva mínusy/plusy“ a maximum, keď je veľmi výrazne mimo normy, dostane „tri mínusy/plusy“. Niekedy sú namiesto mínusiek použité výkričníky, čo vyjadruje vážny stav. (Tieto hodnotenia pochádzajú priamo z laboratória.)

K výsledkom všeobecne treba povedať, že od roku 2008 je naša liečba veľmi mierna – nemôžeme si dovoliť kúru, ktorú by Robi podľa Dr. Šmardu potreboval. Zrejme preto aj zmeny od roku 2007 po rok 2009 nie sú vždy výrazné a niektoré hodnoty má aj zhoršené.

BTL

Hodnoty BTL a CHL predstavujú celkové zdravie človeka. Je to chemoluminiscencia a blastická transferácia lymfocytov, alebo tiež tzv. kyslíkové vzplanutie. Z empiricky nameraných hodnôt vidíme na začiatku 9 mínusov. Behom jedného roka mal Robi jedno malé mínus a jedno malé plus. To znamená veľmi dobrú bunkovú vyrovnanosť, čo sa tiež odrazilo v jeho celkovom zdraví.

Potom v niektorých fázach došlo k malému zhoršeniu – keď mal stomu zavedenú do žalúdka, mal znova dva-tri mínusy, ale nikdy neprišiel ani zďaleka do tej fázy, v ktorej bol na začiatku liečby.

V tabuľke hodnota v zátvorke znamená normu.

  13. 5. 2005 14. 12. 2005 22. 1. 2007 16. 1. 2009
B_BTL stimulov.PWM (11 - 30) 3 --- 8 - 12 12
B_BTL stimulov.PHA (50 - 70) 43 -- 50 46 - 47-
B_BTL stimulov.Con (18 - 38) 17 - 33 39 + 32

Železo

Výsledky okolo železa sú veľmi výrečné. Hodnota Ferritinu by mala byť u detí niekde medzi 16 až 210, Robi bol na začiatku veľmi hlboko pod touto hodnotou (táto hodnota bola výnimočne extrémna). Za 6 mesiacov už bol v norme. V januári 2007, keď nejedol, mal ferritin 38, čo je na dieťa senzačné. Produkty, ktoré sme mu dávali trubičkou, fungovali.

Ferritin je veľmi dôležitý. Podľa prof. Hugo Testa je veľmi dôležitý na stimuláciu mozgových buniek – myslenie či prenos informácií sú na ňom veľmi závislé. Prevažná väčšina autistických detí má túto hodnotu veľmi nízku, často okolo 10-12, aj keď nikto z nich na tom nie je tak zle, ako bol Robi – mal 1,2. Ľudia, aj dospelí, ktorí majú túto hodnotu nízku, mávajú problémy napríklad s orientáciou, vnímaním priestoru a podobne.

Na všeobecnej rovine možno povedať, že zlý metabolizmus železa vedie pravdepodobne k nedokysličeniu mozgu.

Najdôležitejšia zlúčenina, komplexný chelát železa, je hemoglobín. Na začiatku mal jeho hodnotu 114, čo je podľa Dr. Šmardu skoro na hranici života. Ďalší vzostup znamená, že dodáva svojím bunkám omnoho viac paliva – kyslíku – o 25-30 percent.

  13. 5. 2005 13. 12. 2005 19. 1. 2007 16. 1. 2009
S_Ferritin (30.0-310. ng/ml) 1.2!!! 26.2 38.0 32.4
S_Transferin IT (2.50-4.30 g/l) 3.25 2.89 2.78 2.86
S_Zelezo (9.0 -27.0 umol/l) 11.1 15.2 18.7 12.2
S_Volna vaz.kapacita (20.0-62.0 umol/l) 46.1 47.9 34.4 44.6
S_Satur.transf.-vy (20.0-50.0 %) 19.41 - 24.09 35.15 21.48
S_Vitamin B12 (223 -1132 pg/ml) 230 993 1353++ 873
Hemoglobin HGB (119 - 147 g/l) 114 125 139 129

NSE

NSE (neurónová špecifická enoláza) sa používa štandardne ako tumorový marker, ale tiež ako ukazovateľ rozpadu neurónov. U 99% autistických detí je NSE zvýšené. To, že Robin ho mal relatívne nízke (podľa Dr. Šmardu by mal byť iba mierny autista), naznačovalo, že jeho bariéry ležia inde, než u väčšiny autistov a že je teda netypický autista (aj keď nám je jasné, že každé autstiské dieťa je úplne iné a pojem „typický autista“ inak nepoužívame :-)).

Aj podľa Dr. Šmardu, ktorý lieči alebo liečil desiatky autistov, je Robin netypický – nakoniec už len tým, čím všetkým si prešiel v prvých rokoch života, ale tiež špecifickými nameranými hodnotami u viacerých ukazovateľov. Každopádne stúpajúca hodnota NSE je pozoruhodná. Pravdepodobne súvisí okrem veľmi úsporného programu posledný rok aj s klostrídiami, ktoré Dr. Šmarda Robinkovi zistil z posledných vyšetrení. Klostrídiá (clostridium species) sa zisťujú zo stolice; ide o baktérie, nachádzajúce sa v tráviacom trakte, ktoré narušujú okrem iného aj nervový vývoj. Okrem toho sa v poslednej dobe Robimu trochu zdvihli hodnoty, poukazujúce na intolerancie voči lepku a mlieku – o tom hovorí dnes už klasická práca pánov Paula Shattocka a Karla Ludviga Reichelta (pozri popis ich štúdie), ktorá pojednáva o nedostatočnom rozklade gluténu a caseínu na gluteomorfíny a caseomorfíny, ktoré následne negatívne ovplyvňujú činnosť mozgu. (Táto štúdia viedla ku GFCF diéte, ktorou sa niektoré autistické deti plne vyliečili.)

  13. 5. 2005 13. 12. 2005 19. 1. 2007 15. 10. 2007 16. 1. 2009
S_Neuron spec. enol (0.0 -16.3 ng/ml) 17.5 ++ * 18.4 + 19.7 + 22.9 ++ 30.7 +++

* Tu bola iná hodnotiaca sústava, takže posun z 17,5 na hodnotu 18,4 aj následne na 19,7 bolo v skutočnosti vylepšenie.

Celulárny vývin

S celulárnym vývinom je Dr. Šmarda veľmi spokojný. Robi mal veľmi málo leukocytov, dnes je v norme.

  13. 5. 2005 13. 12. 2005 19. 1. 2007 16. 1. 2009
Leukocyty WBC (4.5 -13.5 10^9/l) 6.3 6.9 8.7 8.0

Hliník

Robin mal na začiatku extrémne vysokú hodnotu hliníku, čo je veľmi v línii s hodnotami iných autistov. Tu je jasné podozrenie na poškodenie vakcínami. Pri kúre nasledoval jasný pokles.

Hliník je neurológom, psychológom a psychiatrom plne známy ako korozívny, neuromodulujúci prvok, a pritom sa nikto nezaoberá jeho analýzou či štúdiom. Pritom sú dostupné vedecké články od prof. Patočku a prof. Strunecké, ktoré popisujú aj genetickú inváziu fluoro-hliníkovích ligánd priamo do celulárnych info-transformácií. Ľudskými slovami: hliník ovplyvňuje neurónovú činnosť a táto hodnota u Robina musí nutne ovplyvňovať jeho myslenie.

  13. 5. 2005 13. 12. 2005 19. 1. 2007
S_Hlinik (100 - 300 nmol/l) 4830 ++ 2270 + 1140 +

Eozinofily

Čo sa týka eozinofilných kateonických proteínov: tu mal na začiatku dosť vysokú hodnotu 66. Hodnotu sa podarilo zrážať, aj keď bola skôr občas hore, občas dole. Dnes má hodnotu opäť extrémne vysokú, čo zrejme znamená, že jeho organizmus nie je schopný elimitovať tieto proteíny.

Táto hodnota ukazuje aktivitu eozinofilov, tzn. aktivitu v reakciách na alergie, intolerancie a hlavne mikroparazitické ataky. Pravdepodobne je to odpoveď na otázku, aký problém mal Robin s pľúcami, aj keď dnešné vysoké hodnoty mu zjavne nevadia, keďže je fyzicky zdravý (pravdepodobne to je vďaka celkovému vylepšeniu ostatných vecí v jeho mikrobiológii a celkovej imunite).

  13. 5. 2005 19. 1. 2007 15. 10. 2007 16. 1. 2009
S_Eozinof.kat.prot (0 - 24 ug/L) 66!!! 85!!! 44!!! >200.0!!!

Celulárna imunita

Ďalšia veľmi dôležitá vec je celulárna imunita. Tu sú zaujímavé okrem hodnôt BTL aj NK bunky (Natural killers - prirodzené zabíjače – sú jedným z typov bielych krviniek. Patria do skupiny lymfocytov, ktoré sú nositeľmi špecifickej imunity. Pozri tiež popis NK buniek). Na začiatku mal NK bunky na hranici – 250/mikroliter, dnešná ľahká cezreakcia je zrejme reakcia na vybratie stomy a je úplne v poriadku.

  13. 5. 2005 19. 1. 2007 16. 1. 2009
Bunky NK abs. (0,24 - 0,90 E9/1) 0,25 1,23 + 0,95 +

Zápalové faktory

V oblasti zápalových faktorov sa veľmi vylepšil – na začiatku mal tri plusy/mínusy, neskôr v podstate nič, iba metaglobulín bol na hraničnej hodnote a ešte mal hraničnú hodnotu alfa-2-globulínu, inak všetko v poriadku. Takže aj napriek stome si udržoval veľmi dobré zápalové faktory.

  13. 5. 2005 13. 12. 2005 19. 1. 2007
S_Alfa-1-globulin (3.1 - 5.6 %) 3.0 - 4.3 4.3
S_Alfa-2-globulin (8.0 -12.7 %) 13.7 + 13.5 + 13.3 +
S_Beta-1 globulin (4.9 - 7.2 %) 8.3 + 6.1 6.0