Son-Rise
 

Son-Rise je terapia, ktorá bola vyvinutá vďaka autistickému dieťaťu, jej záber je však širší. Jej hlavné poslanie je pomôcť deťom s problémami s komunikáciou, ale úspešne pomáha oveľa širšej skupine detí s rôznymi problémami.

Son-Rise je terapia orientovaná na dieťa, ktorá prebieha výhradne v rodinnom prostredí v špeciálne upravenom priestore - herni, vždy iba s jedným terapeutom. Na rozdiel od behaviorálnej terapie, ktorá učí dieťa prispôsobiť sa nášmu svetu, Son-Rise učí rodičov a terapeutov akceptovať dieťa a jeho svet, vnímať a mať ho rád také aké je, so všetkými jeho "nevhodnými správaniami". Dieťa sa stáva učiteľom a rodič žiakom, čím sa rodič vnára do sveta dieťaťa. Pochopenie dieťaťa je prvý krok k nadviazaniu kontaktu s ním. Postupne sa môže začať dlhá cesta z bezpečného autistického sveta dieťaťa do nášho. 

Son-Rise je terapia založená na láske a akceptácii dieťaťa. To nie sú iba slová, tieto základy sú absolútne podstatné pre úspech terapie, a sú viditeľné pri samotnej terapii. Energia, nadšenie, ktoré sú základom práce s dieťaťom, by bez toho neboli možné.

V nasledujúcich sekciách sa môžete dočítať o kurze Son-Rise Start-Up, ktorý sme absolvovali a kde sme sa naživo naučili, o čom Son-Rise je. V ďalšej časti Princípy si prečítajte podrobnejšie o Son-Rise prístupe, v časti FundRaising si môžete prečítať o tom, ako sa nám podarilo zarobiť peniaze na spomínaný kurz. O všetkých pokrokoch, úspechoch aj neúspechoc pri samotnej terapii, sa môžete dočítať v časti Priebeh terapie a pokroky.

A čo je pre nás v tomto momente (a asi stále bude) aktuálne: aby sme mohli naplno bežať Son-Rise program, potrebujeme dobrovoľníkov. Sami nemôžeme pokryť 8-12 h denne s Robinkom v herni. Viac informácií na sránke dobrovoľníci .