Autizmus

Na tejto stránke sa môžete dozvedieť o našom pohľade na autizmus v porovnaní s klasickým odborným pohľadom. Dopredu musíme zdôrazniť, že nie sme odborníci na autizmus, sme iba rodičia, takže sa môžeme veľmi ľahko mýliť. Máme však skúsenosť, že rodičia majú niekedy pravdivejší pohľad na svoje dieťa, než odborníci. Nie sme ani lekári, a veľmi často sme vedeli lepšie ako lekári odhadnúť stav nášho syna. Nie sme genetici, napriek tomu sme nedôverovali diagnóze nášho syna, ktorú obdržal u nás - a mali sme pravdu. 

Čo je to vlastne autizmus?

Je to pervazívna porucha osobnosti, čo znamená, že preniká celou osobnosťou. Zjavná je iba zo správania človeka. Autizmus sa prejavuje už v ranom detstve. Pre autistov je zložité vnímať podnety z okolia a od ľudí. Komunikácia tak bežná na dorozumievania u ľudí je pre nich tak zložitá, nepochopiteľná a abstraktná, že radšej volia existenciu vo svete predmetov alebo vo vlastnom svete.

Typické pre autistické deti je preferencia neživých predmetov pred kontaktom s ľuďmi. Žijú vo svojom svete, ktorému rozumejú a ktorý dokážu ovládať - častým príznakom sú "tantry", opakované správania (označované ako nevhodné správanie), ktorými sú fascinované a dokážu nimi stráviť celé hodiny znova a znova. To môže byť kývanie sa, točenie sa, hra s vlastnými prstami, prelievanie vody, otváranie a zatváranie dverí, hra so svetlami, špecifická hra s predmetmi... Typická je absencia zrakového kontaktu. Často pôsobia ako keby nepočuli alebo nevideli - nereagujú na podnety.

Aká je príčina autizmu?

Odpoveď na túto otázku je sporná a zatiaľ nejasná. Sú domnienky o tom, že autizmus môžu spúšťať faktory ako choroba, antibiotiká, očkovanie. Sú aj predpoklady, že určitú rolu môžu hrať genetické predispozície. Existuje teória o tom, že je to metabolické ochorenie (pozri GFCF). Taktiež sú predpoklady, že autizmus vzniká kombináciou niekoľkých faktorov.


 

Dá sa autizmus liečiť?

Autizmus vo svete odborníkov je vnímaný ako trvalý neliečiteľný stav. Veľa autistov je odsúdených na pobyty v ústavoch. Opatrní odborníci hovoria radšej o tom, že 98% autistov sa nevylieči. Napriek tomu existuje prístup, voči ktorému sú odborníci skeptickí, ktorého výsledky sú však neuveriteľné (pozri Son-Rise).

Liečba

Bežná liečba
Niektorí odborníci pracujú s autistami presne štrukturovaným programom, ktorý krokuje autistovi jednotlivé činnosti počas dňa. Je to behaviorálna metóda (TEACCH), ktorá pomáha autistom naučiť sa mnohému, a tak skvalitniť život sebe aj svojim blízkym (detaily pozrite na www.autizmus.sk a www.autismus.cz). Táto metóda však autizmus nelieči, ale na základe odmeňovacieho systému presmeruje nevhodné správanie na iné, prijateľnejšie. Deti sú pomocou tejto metódy schopné (ak sú úspešné) naučiť sa základnej sebaobsluhe: umyť sa, najesť sa, obliecť sa, hygiena. Niektorí sú dokonca úspešní aj v komunikácii rôzneho stupňa.

Son-Rise
Existuje však aj metóda, ktorá už mnohých autistov priviedla plne z ich sveta do nášho - má už mnoho vyliečených autistov. Voči nej sú odborníci spravidla skeptickí. Bližšie informácie pozri tu: Son-Rise.