Linky
 
Čo sa týka odborných liniek, neuvádzam všetky, ktoré poznám, skôr tie najdôležitejšie, resp. ak poznám, tak stránky v slovenčine/češtine. Z nich by nemal byť problém prepracovať sa ďalej. A samozrejme, google je google.

CHARGE
Charge Syndrome Foundation: http://www.chargesyndrome.org
The Charge Family Support Group: http://widerworld.co.uk/charge

Autizmus
Asociace pomáhající lidem s autizmem: http://www.autismus.cz
Autistické centrum Andreas: http://www.autizmus.sk

Son-Rise a príbuzenstvo
Son-Rise: http://www.son-rise.org
Option Institute: http://www.option.org
Stránky ďalšej rodinky, ktorá beží Son-Rise na Slovensku: http://www.bedej.net/paulinka/
Stránka venovaná súrodencom autistických detí: http://zvlastnisourozenci.wz.cz

Diéta GFCF
Všetko o GFCF a autizme v češtine: http://www.sweb.cz/gfcfcz

a naše záujmy, priatelia a podobne...
Megina keramika: http://megi.mokranovci.net
Cirkev Bratská: http://www.cbba.sk
Brat Palino s rodinkou: http://mkhl.mokranovci.net
Naše voľakedajšie zážitky na samote na mlyne v Kvačianskej doline: http://www.mokranovci.net/Zapisky
Projekt revitalizácie Rusovského parku: http://www.rusovskypark.sk